Chcete ma pozdraviť, poslať mi kvety, pozvať na kávu alebo nadviazať spoluprácu? Smelo do toho! 

 

povedz ahoj.

 


Are you interested in saying hello, sending me flowers, inviting for a coffee or in cooperation with me? Go ahead!

 

Say Hello.