naše okno.

Teším sa na jar. 
Slnko v okne, káva v okne, okno dokorán.